Privacybeleid

Algemeen

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het online belangrijkste kapitaal is van BODYSKIN. Om dat vertrouwen te behouden, hebben wij van de bescherming van de privacy van alle bezoekers en klanten van https://www.bodyskin.care (hierna genoemd de “Website”) onze prioriteit gemaakt. Deze privacyverklaring is van toepassing op de Website, uitgebaat door BODYSKIN. BODYSKIN wil benadrukken dat zij te allen tijde handelt in overeenstemming met de Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

BODYSKIN kan van tijd tot tijd en om welke reden dan ook deze privacyverklaring aanpassen, aanvullen of verbeteren aangezien dit betrekking heeft op het toekomstig gebruik van de Website. Elke wijziging wordt aangekondigd op de Website en/of via e-mail en de nieuwe privacyverklaring zal in werking treden dertig (30) dagen na de aankondiging. Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 15/09/2015.

Om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden op deze Website, doet u er goed aan deze privacyverklaring te lezen. Deze privacyverklaring dient te worden gelezen in samenhang met de legal disclaimer van BODYSKIN.

Verwerking persoonsgegevens

Door deze Website te gebruiken en/of uw persoonsgegevens mee te delen, gaat u automatisch akkoord met de wijze waarop wij de persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals in deze privacyverklaring beschreven.

  • Soorten Persoonsgegevens: Via deze Website worden uw naam, adres en e-mailadres verzameld bij het plaatsen van een bestelling, bij het invullen van een contactformulier of bij de inschrijving voor de nieuwsbrief.

Net als vele andere websites, verzamelt de Website automatisch bepaalde technische informatie betreffende haar bezoekers, zoals het Internet Protocol (IP) adres van de computer van de bezoeker, het IP-adres van de Internet Service Provider, de datum en het tijdstip waarop de bezoeker de Website heeft bezocht, het internet adres van de website die u direct heeft doorverwezen naar deze Website, het besturingssysteem gebruikt door de bezoeker, de bezochte afdelingen op de Website, de bezochte pagina’s op de Website en de informatie die werd bekeken alsook al het materiaal dat gepost werd of gedownload werd van de Website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor de behoeften van de Website, voor doeleinden van systeembeheer en om de Website te verbeteren.

  • Wijze waarop de informatie wordt verzameld: Deze Website kan bezocht worden zonder dat u persoonlijke informatie verstrekt. Persoonsgegevens worden enkel verzameld wanneer u een klantenaccount aanmaakt, wanneer u een contactformulier invult, wanneer u een bestelling plaatst of wanneer u zich abonneert op haar nieuwsbrief en dus uitdrukkelijk en vrijwillig door u worden verstrekt.
  • Gebruik van informatie: BODYSKIN gebruikt uw persoonsgegevens enkel om, respectievelijk, de gevraagde informatie te leveren, de gevraagde nieuwsbrieven te versturen en uw bestelling uit te voeren. Nadat u een bestelling heeft geplaatst, kan BODYSKIN uw e-mailadres ook gebruiken voor haar eigen reclamedoeleinden (het aankondigen van nieuwe producten, speciale aanbiedingen of nieuwsberichten)Wanneer u niet langer haar nieuwsbrief of informatie met betrekking tot haar producten en diensten wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde uitschrijven door te klikken op “uitschrijven” onderaan uw email of door uw persoonlijke account op de Website aan te passen.
  • Openbaarmaking van informatie aan derden: Geen informatie betreffende haar bezoekers zal openbaar gemaakt worden aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is om een dienst aan u te leveren (bv. om u producten te leveren, om krediet- en bepaalde veiligheidscontroles uit te voeren). Daarnaast heeft BODYSKIN het recht om uw persoonsgegevens over te maken aan de bevoegde autoriteiten op hun uitdrukkelijk verzoek.

De gegevens kunnen door BODYSKIN eveneens verwerkt worden in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER).U dient er rekening mee te houden dat de gegevens die door u eventueel op publieke plaatsen worden gepost, zoals maar niet beperkt tot commentaren op het discussieforum of klantenbeoordelingen, door iedereen geconsulteerd kunnen worden.

Gebruik van het e-mailadres

Uw e-mailadres zal enkel gebruikt worden voor bovengenoemde doeleinden. In geen geval zal uw e-mailadres, gebruikersnaam of paswoord verkocht of verhuurd worden aan derden. Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten of diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van BODYSKIN.

Rechten van de bezoeker

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te consulteren en om ons kosteloos te vragen over welke types van persoonsgegevens BODYSKIN betreffende u beschikt en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten wijzigen. U kunt dit recht uitoefenen door BODYSKIN te contacteren via de hieronder uiteengezette contactgegevens, op voorwaarde dat u zich naar behoren identificeert. Daarnaast beschikt u ook over het recht om u, op uw verzoek en kosteloos, tegen de voorgenomen verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op directe marketing.

Veiligheid

BODYSKIN handhaaft strikte beleids- en beveiligingsmaatregelen om te garanderen dat de bezoekersinformatie in haar computersystemen en -bestanden wordt beschermd. Haar werknemers hebben alleen toegang tot de bezoekersinformatie die zij nodig zouden hebben om hun werk uit te voeren en om aan u een dienst te leveren. Alle werknemers zijn verplicht om de privacy van de bezoekers te respecteren.

BODYSKIN doet al het mogelijke om haar servers, applicaties en databases veilig en vrij te houden van ongeoorloofde toegang en gebruik, door gebruik te maken van fysieke, administratieve en technologische maatregelen om de bescherming van deze informatie te behouden. Evenwel kan niemand 100% veiligheid garanderen. In geval van een bijzondere bezorgdheid betreffende de veiligheid van bepaalde persoonsgegevens, is het aan de bezoeker om te beslissen die informatie niet te verzenden via het Internet.

Contact

BODYSKIN is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zien toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. In geval van vragen, gelieve ons te contacteren op:
BODYSKIN LLC
Chrysler Building, 405 Lexington Avenue, 26th Floor
10174, New York, NY
USA